Sweden Urban Arena

"Värden i den nya världen"

4 November 2020
Live från Stockholm

Pandemin har förändrat våra beteenden, levnadsvanor och konsumtionsmönster och en ny värld håller på att formas i dess fotspår. Men vilka värden och värderingar kommer att prägla den? Och hur påverkas befintliga ekosystem i staden och handeln? Sweden Urban Arena är forumet som sammanför fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av levande, attraktiva och väl integrerade samhällen.

Med hänsyn till ändrade restriktioner från Folkhälsomyndigheten per den 29 oktober, så kommer man endast att kunna att delta på årets event via länk. Föredrag och paneldiskussioner kommer att sändas live från Stockholm med start kl 13:00.

Program

 • 1:00 pm - Lars Wild-Nordlund
 • Meeting Place Making
  Hur utvecklar man platser som inspirerar, skapar gemenskap och berör? Platser som ger ett värde för människor och samhällen utan att lämna stora avtryck på planeten? Lars Wild-Nordlund kommer att berätta om Ingka Centers fokus på att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vi får även se case studies från Kungens Kurva, Umeå, Hammersmith, London och Lingkong och Shanghai.
  Lars Wild-Nordlund
  Manager Centres Operations SE, FI, DE
  Ingka Centres
 • 1:30 pm - Think Tank
 • Vi följer upp med lokala panelsamtal kring temat stadsutveckling och hur man planerar och bygger för framtidens behov och utmaningar.
  Vi kommer bland annat att fråga:

  Helena Olsson
  Chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm
  Vilka komponenter är viktiga för att samverkan mellan aktörer – vad är utmaningarna och var finns möjligheterna?

  Deqa Abukar
  Co-Founder, BLING Start-up & Bridge
  Hur kan man hjälpa lokala entreprenörer att växa via en fysisk butik? Vilka synergier skapas mellan det lokala centret och närsamhället?

  Hermes Holm
  Executive Creative Director, Miltton Communications
  Vad händer när handelsplatser investerar långsiktigt i samhällsnyttiga projekt som tex entreprenörshubben Changers Hub?

  Carl Strufve
  Director Nordics, Grosvenor Europe
  Hur arbetar man långsiktigt för att bygga en levande plats?

  Henriette Johansson
  Chef Stadsrum och Retail, AMF Fastigheter
  Hur ser satsningen ut på Stockholm City och utvecklingen av platser som Urban Escape, MOOD District och Space?
  Helena Olsson

  Deqa Abukar

  Hermes Holm

  Carl Strufve

  Henriette Johansson

 • 2:15 pm - Paus
 • 2:30 pm - Live från London: Ibrahim Ibrahim
 • 4 Pillars of Winning in Retail
  Ibrahim will explore the changing retail landscape and the new notion of the physical shop. How this will impact the customer experience, store design, service proposition, rent and valuation models. Ibrahim will also define the ‘4 pillars of winning’ in retail and how these will help future proof retail businesses.

  Ibrahim is a futurist, strategist and designer, a frequent speaker at events and has written a regular piece for The Economist Insights blog on design, retail and business strategy. He was recently appointed to the High Streets Task Force Board, which oversees work and addresses issues of national importance to town and city centres in the UK.
  Ibrahim Ibrahim
  MD, Portland Design
 • 3:00 pm - Think Tank
 • Med avstamp från insikterna presenterade av Ibrahim fortsätter vi diskussionerna i lokala panelsamtal. Vi kommer bland annat att fråga:

  Martin Daniels
  Chief Innovation Officer, Synsam
  Hur gick tankarna inför valet att flytta hem produktionen och etablera i Ockelbo kommun? Hur ser man på framtiden och omnikanalen?

  Ino Ryosuke
  Managing Director, Muji Sweden AB
  Hur anpassar man ett globalt varumärke till en lokal plats?

  Ann-Sofie Jonsson
  Senior Investment Advisor
  Vad gör Sverige och Stockholm till en attraktiv plats för internationella varumärken? Och vad fungerar på den inhemska marknaden?

  Monika Lindquist
  Marketing & Communications Director, Visual Art

  Tina Lundh
  Head of Retail, A Day's March
  Martin Daniels
  Synsam

  Ino Ryosuke
  Muji

  Ann-Sofie Jonsson


  Monika Lindquist
  Visual Art

  Tina Lundh
  A Day's March
 • 3:45 pm - Paus
 • 4:00 pm - Live från London: Burak Capli
 • Leveraging Digital Footprints for the Physical Destination
  Burak will share the digital recipe for e-commerce and traditional forms of shopping to successfully coexist and thrive together. A series of AI algorithms to automate strategic planning and the execution of commercial real estate operations can help. Big data have opened the floodgates of opportunities to repurpose retailers, shopping centres and high streets. Burak will explain the steps to seamlessly combine data-driven strategies with traditional decision-making processes.

  Burak Capli is the Founder of Radius Tech, a company which focuses on the smart usage of Big Data for improving customer experience in retail and fashion. Radius aims to understand consumer intent and translate it into actionable insights for retailers and property owners.
  Burak Capli
  Founder, Radius Tech Fashion Services
 • 4:30 pm - Think Tank
 • Med avstamp från insikterna presenterade av Burak fortsätter vi diskussionerna i lokala panelsamtal.

  Stefan Borensjö
  Senior Account Executive Retail, SAS Institute
  Vilka möjligheter kan AI skapa inom retail och hur används det idag? Hur tar man det steget in i den nya tekniken och vilka etiska ställningstaganden bör man ta?

  Jörgen Ingelström
  Senior Retail Solution Architect

  Margareta Boström
  Consumer Behavior Expert, Jula
  Hur ser en bra kundupplevelse ut och hur optimerar man för omnikanalen? Vilka är möjligheterna och var finns utmaningarna?

  Andreas Palm
  Grundare & VD, CDLP
  Hur värderar en e-handlare den fysiska butiken? Vad är strategin bakom en etablering och hur följer man upp investeringen?
  Stefan Borensjö
  SAS

  Jörgen Ingelström

  Margareta Boström
  Jula

  Andreas Palm
  CDLP

 • 5:00 pm - Summering och avrundning

Eventpartners

MK ILLUMINATION

True light experiences

SAS Institute

The Power to Know

Visual Art

Digital Signage & Tech Solutions