Talare

Milad Mohammadi

Milad Mohammadi är jurist, statsvetare och en av nordens största talare i mångfaldsfrågor. Milads hjärtefrågor är demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Hans mål är att inspirera Sverige i att se våra olikheter som våra största möjligheter. Att se våra miljonprogram och förorter i Sverige som den största potentialen vårt land bär på. Att skapa bostadsområden som […]

Marten Sims

Sättet vi designar byggnader, områden och stadssystem har en betydande påverkan på människors välbefinnande. Marten leder Happy Citys verksamhet i Europa och kommer berätta om kopplingen mellan stadsdesign och lycka med paralleller från vetenskap, städer runt om vi världen och Happy Citys egna experiment.

Kathleen Rawson

Kathleen har under de senaste 20 åren arbetat som VD för Downtown Santa Monica, Inc. (tidigare Bayside District Corporation) i USA. Ett privat ideellt företag som samarbetar med staden Santa Monica och tillsammans utvecklar de program för att öka aktiviteten i området. Organisationen är också rådgivare i frågor relaterade till centrumkärnan i Santa Monica.

Viktoria Walldin 

Viktoria Walldin är partner och utvecklingsansvarig för social hållbarhet på White Arkitekter. Hon har byggt upp ett unikt team på White med fokus på den mjuka infrastrukturen som stöd för sociala aspekter i arkitektur och stadsbyggnad. Viktoria har lång erfarenhet av att genomföra konsultationer med allmänheten, tjänstemän, olika förvaltningar och politiker. Förutom att driva projekt […]

Sofia Kacim

Millennials är vår tids mest medvetna konsumenter – här är verktygen för att förstå dem. De är födda digitala och använder sig av digitala verktyg för att tillgodose sina behov, vare sig det är att ta sig hem med Uber eller beställa lunch till jobbet via Foodora. De utmanar traditionella köpmönster och ställer krav på […]

Per Schlingmann

Framtidens attraktiva plats våra städer och stadskärnor är i förändring och i sitt föredrag berör Per Schlingmann några av de viktigaste faktorerna och om hur detta påverkar attraktionskraften för städer och mötesplatser, hur handeln och konsumtionsbeteenden förändras och vad som kommer att prägla framtidens attraktiva platser.