Partners

 

PREMIUM PARTNER

EVENTPARTNER

 

 

 UTSTÄLLARPARTNER

 

MEDIAPARTNERS”Market är den ledande omvärldsbevakaren för beslutsfattare inom detaljhandeln. Vi tar tempen på handeln, letar samband, identifierar trender och reder ut konsekvenserna. Vi gör det för att du ska veta allt du behöver för att göra ett ännu bättre jobb och kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Du ska få koll på allt som händer, när det händer – förhoppningsvis redan innan det hänt.”

”Handelstrender är en fristående digital publikation som levererar kunskap i form av inspirerande omvärldsbevakning. Fokus ligger på det nya och oprövade, det som tar utvecklingen inom retail framåt. HT levererar inspirerande kunskap i form av omvärldsbevakning för dig som är intresserad av utvecklingen inom morgondagens detaljhandel och ger dig som läsare tillgång till en mer heltäckande tjänst med fördjupningar och inspirerande trendrapporter genom vårt medlemskap.”