Marten Sims

Sättet vi designar byggnader, områden och stadssystem har en betydande påverkan på människors välbefinnande. Marten leder Happy Citys verksamhet i Europa och kommer berätta om kopplingen mellan stadsdesign och lycka med paralleller från vetenskap, städer runt om vi världen och Happy Citys egna experiment.