Milad Mohammadi

Milad Mohammadi är jurist, statsvetare och en av nordens största talare i mångfaldsfrågor. Milads hjärtefrågor är demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Hans mål är att inspirera Sverige i att se våra olikheter som våra största möjligheter. Att se våra miljonprogram och förorter i Sverige som den största potentialen vårt land bär på. Att skapa bostadsområden som främjar likvärdighet, utveckling och tillväxt. Att människor som kommer till Sverige är något som detta land behöver mer än någonsin, för att nå sin potential.