Om oss

Organisationerna som står bakom Sweden Urban Arena är:

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande, medlemsstyrd och branschöverskridande intresseorganisation som arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Utmärkande för verksamheten är samarbetet mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. I Svenska Stadskärnor samverkar SKL, Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Trafikverket, Boverket samt 180 enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer. www.svenskastadskarnor.se

Sveriges Centrumutvecklare är en riksorganisation och ett nätverk som i dag har nästan 200 personliga medlemmar. Nätverket arbetar för att stödja, utveckla och stärka yrkeskåren i branschen. Våra medlemmar fungerar som kollegor till varandra, de nätverkar och byter erfarenheter, hjälper och stöttar varandra i sitt dagliga arbete.
www.centrumutvecklare.se

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, arbetar för en kontinuerlig utveckling av nordiska köpcentrum och handelsplatser, som en integrerad del av samhället. Detta görs genom att främja samarbetet mellan investerare, fastighetsägare, hyresgäster, kommuner och myndigheter. På så sätt gynnar NCSC etablering och utveckling av attraktiva och väl fungerande köpcenter och handelsplatser i samtliga medlemsländer.
www.ncscnordic.org