Per Schlingmann

Framtidens attraktiva plats våra städer och stadskärnor är i förändring och i sitt föredrag berör Per Schlingmann några av de viktigaste faktorerna och om hur detta påverkar attraktionskraften för städer och mötesplatser, hur handeln och konsumtionsbeteenden förändras och vad som kommer att prägla framtidens attraktiva platser.