Program

Dagens hela program finner du här 

Bland våra olika spår har du möjlighet att välja bland 12 olika talare på olika teman samt en Workshop med på temat: Designing the happy shopping center

Ett urval:

Kathleen Hahne och Jonas Lissel Selma Stad. Hur bygger man ett helt nytt stadsdelstorg i dag?
Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Under de närmaste åren kommer torget att genomgå en stor omvandling, som ger möjlighet till utökade handelsytor med plats för både befintliga och nya företag. I Selma stad planeras det för dagligvaruhandel, detaljhandel, vård, service, idrott, kultur, caféer, restauranger och mycket mer – allt för skapa en plats fylld av liv. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas närmare 3 000 nya bostäder runt torget och längs med Litteraturgatan.

Camilla Ryd, Antrop. Hitta utvecklingspotentialen i din tjänst genom att gå i dina kunder skor
Hör om handfasta metoder för att omsätta kundinsikter och prototypa upplevelsen av era tjänster som äger rum över både fysiska och digitala kontaktytor. Camilla kommer visa exempel från hennes arbete tillsammans med Swedavia i kundcentrerad tjänsteutveckling på Arlanda. Camilla Ryd är en passionerad tjänstedesigner på Antrop, en prisbelönt tjänstedesignbyrå grundad för 16 år sedan, den första i sitt slag i Sverige.

Katarina Bergegård, Loppi och Influact. Influencer marketing
Lyssna på hur de digitala påverkarna hjälper dig att nå ut i det snabbrörliga medielandskapet. Influencer marketing växer kraftigt som marknadsföringsdiciplin i takt med allt större reklamtrötthet, ad-blockers och ”gammelmedia” överges till förmån för nya sociala medier. Förra året växte investeringarna inom influencer marketing i Sverige med 40%. Men vad innebär influencer marketing, hur gör man och vilket blir resultatet?

Tobias Rönnberg, HUI Research Cityindex. En ny mätning av handeln i stadskärnan
Det har skrivits mycket om hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer? Cityindex är en ny rapport framtagen av HUI Research och Agora som kartlägger 16 svenska stadskärnor och där en del av arbetet gått ut på att definiera begreppet stadskärna. Cityindex syfte är främst att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Vid seminariet redovisas slutsatserna av denna kartläggning.

Workshop med Marten Sims, Happy city: Designing the happy shopping centre
Linden shopping centre lies at the heart of Norrköping, East Sweden. Lundbergs has planned some minor redevelopment work for the site in 2018–19 that would create a larger and modernised atrium with wooden finishes and greater visibility. This redevelopment process creates an opportunity for our workshop participants to consider how the shopping centre could function as a place that provides opportunities for social engagement, place attachment and the development of meaningful relationships, which are known to create happier, healthy people. This workshop is designed for a maximum of 40 participants and will focus on the most important aspect of health and wellbeing: social connections.