Purple flag 2018

Svenska Stadskärnor vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare. Utmärkelsen Årets Purple Flag går till den stad som bäst uppfyller kriterierna för de fem fokusområden och fyra tidszonerna i sitt Purple Flag-område.

5 Fokusområden
1. Säkerhet – välkomnande, rent, tryggt och säkert.
2. Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning & avresa.
3. Utbud – ett stort och rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
4. Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.
5. Policy – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

4 Tidszoner
1. Tidig kväll – kl 17-20
2. Sen kväll – kl 20-23
3. Kväll – kl 23-02
4. Natt – kl 02-05