Sofia Kacim

Millennials är vår tids mest medvetna konsumenter – här är verktygen för att förstå dem. De är födda digitala och använder sig av digitala verktyg för att tillgodose sina behov, vare sig det är att ta sig hem med Uber eller beställa lunch till jobbet via Foodora. De utmanar traditionella köpmönster och ställer krav på de företag de väljer att handla från. Sofia Kacim, själv millennial och återkommande föreläsare om sin generation berättar om hur sociala medier, digitala köpvanor och syftesdrivna köpare formar den nya tidens konsumentmakt.