Stadens inneboende komplexitet

Städers ekonomiska och sociala liv befinner sig ständigt någonstans mellan ordning och slumpmässighet, men vilket utrymme lämnar det för stadsutveckling? Vad kan styras fram top-down, vad måste få växa fram organiskt bottom-up och hur kan de två balanseras? Joakim Wernberg berättar om framväxten av en tvärdisciplinär forskningsinriktning om staden som komplext system. Joakim är fil.dr i ekonomisk geografi och skrev sin avhandling om urbana ekonomiers komplexitet. Han arbetar som forskningsledare med inriktning på megatrender och strukturomvandling vid Entreprenörskapsforum. Talare: Joakim Wernberg

Joe Sternlieb

Joe Sternlieb har 25 års erfarenhet av stadsplanering i Washington DC. Han har drivit Georgetown Business Improvement District (BID) sedan 2012. BID förvaltar den offentliga miljön i en utav det största handelsområdena i USA. Hans grupp arbetar för att hålla den offentliga miljön ren och levande, förbättrar transport, främjar ekonomisk utveckling, marknadsföring och evenemang i […]

Julia Bendelin

Attraktion – en kedjereaktion Ni vill ha fler besökare och rätt kunder. Ni arbetar med era platsvarumärken och destinationer. Men hur vågar man tänka nytt och annorlunda? Vad kan hända när ni verkligen målgruppsfokuserar? Julia Bendelin arbetar med Gotlands attraktionskraft och varumärke och har i bagaget 20 år som reklambyråchef och har även bl a […]

Stephan Jung

Vi är glada över att kunna presentera Stephan Jung som anses vara en av Europas bästa experter inom trender och innovation som talare på Sweden Urban Arena 2018. Han är en globalt eftertraktad och professionell talare, författare och föreläsare inom megatrender. Temat på Stephans föreläsning är “This is life tomorrow” där han belyser förändring och […]