Viktoria Walldin 

Viktoria Walldin är partner och utvecklingsansvarig för social hållbarhet på White Arkitekter. Hon har byggt upp ett unikt team på White med fokus på den mjuka infrastrukturen som stöd för sociala aspekter i arkitektur och stadsbyggnad. Viktoria har lång erfarenhet av att genomföra konsultationer med allmänheten, tjänstemän, olika förvaltningar och politiker. Förutom att driva projekt har hon medverkat i åtskilliga föreläsningar och debatter samt varit rådgivare åt den norska regeringen stadsutveckling.