Om oss

Sweden Urban Arena 2021 arrangeras av Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. Det är en internationell utblick för inspiration och kunskapsinhämtning kring stads- och platsutveckling. Målet är att främja utvecklingen av levande, attraktiva, hållbara och väl integrerade samhällen. Målgrupperna vi vänder oss främst till är fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrum-, city- och platsutvecklare, stadsplanerare, forskare, högskolor, universitet med flera.

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande och neutral medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 115 svenska orter och städer.

info@svenskastadskarnor.se
www.svenskastadskarnor.se

Sveriges Centrumutvecklare är det ledande personliga branschnätverket för yrkeskåren inom centrum- och platsut- veckling. Som riksorganisation verkar vi nationellt, regionalt och lokalt i Sverige. Vi är det naturliga valet för dig som vill stärka din yrkesroll som centrum- och platsutvecklare tillsammans med nationella kollegor.

info@sverigescentrumutvecklare.se
www.sverigescentrumutvecklare.se